Tisztelt leendő Partnerünk!

A Complex Trade Gépgyártó és Szerelő Kft. ügyvezetőjeként üdvözlöm leendő partnereink között!  A szakembereink tudása, technikai felszereltségünk, az évek alatt szerzett tapasztalatunk a garancia a sikeres együttműködésünkre!

Gép- és fémszerkezetgyártó, fémmegmunkáló vállalkozásunk több mint húszéves történetéből kiderül, milyen megbízásokat teljesítettünk nagy sikerrel, milyen hazai és külföldi munkavégzések tapasztalatával gazdagodtunk az elmúlt évek alatt.

A kifogástalan megrendeléseink teljesítésének alapja az átgondolt, jól ütemezett munkavégzés. Az általunk szerelt, felújított gépek nagy értéket képviselnek, munkába állításuk még a gyorsan megújuló technikai környezetben is több évre szóló beruházásnak minősül.

 

Nagy András 

ügyvezető

 

COMPLEX TRADE KFT INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA

 

A COMPLEX TRADE KFT megalakulása óta törekszik arra, hogy az gépgyártás, szerelés területén a megrendelői igényeiket a lehető legmagasabb színvonalon kielégítse, és korrekt üzleti partnerré váljon. Gyártási, szerelési és felújítási tevékenységünk során a lehető legmagasabb szinten törekszünk megfelelni a vonatkozó jogszabályok, szabványok és a partnereink irányunkban megfogalmazott elvárásainak a vezetőség alapelveivel összhangban.

Mindezen törekvéseket saját belső működésünkben is a mindennapok részévé kívánjuk tenni, így a társaság által végzett gépgyártás, szerelés, felújítás területén is. A társaság tevékenységében így meg kíván felelni mind közvetlen megbízói minőségi elvárásainak, mind tágabb környezetünk minőségi és a környezet védelmére vonatkozó általános igényeinek. Ezeken túl, természetesen fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink és a munkavégzésünk környezetében lévő további személyek testi épségét, biztonságát és egészségének megőrzését mindenkor biztosítsuk.

A fenti elvárásoknak megfelelve határoztuk el, hogy integrált irányítási rendszer kereti között kívánjuk folytatni tevékenységünket, amely a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelve vonatkozik:

  • a minőség megvalósítására az ISO 9001;
  • a környezettudatos munkavégzésre az ISO 14001 szabvány alapján.

Fontosnak tartjuk, hogy a megbízóink, partnereink, munkatársaink és a további érdekelt felek ismerjék és elismerjék ezen törekvéseinket. Rendszeresen felülvizsgáljuk és értékeljük a kockázatainkat, és a nem megengedhető kockázatot jelentő veszélyforrások bekövetkezési valószínűségének vagy hatásának csökkentésére intézkedéseket léptetünk életbe.

Végzett munkáink kapcsán a következő általános elveket fogalmaztuk meg, amelyek a továbbiakban keretül szolgálnak a konkrét minőségi, környezeti célok megfogalmazásához:

  • Partnereink, megrendelőink elégedettsége a legfőbb elismerés, a magas színvonalú gyártási és szerelési tevékenységgel állandó és visszatérő partnerekké válhatunk
  • Szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek, részükre folyamatosan biztosítjuk a továbbfejlődés lehetőségét
  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük és betartjuk a tevékenységünkre vonatkozó jogi és egyéb előírásokat, követelményeket
  • Munkafolyamataink során figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat, környezetszennyezés megelőzését tartva elsődlegesnek, tevékenységünk környezeti hatásait kiemelve.
  • Valamennyi munkavállalónkkal megismertetjük a rájuk vonatkozó előírásokat, amelyek biztosítják a minőségi munkavégzést, a környezettudatos gondolkodást és elvárjuk ezen előírások betartását.
  • Folyamatosan fejlesztjük tevékenységünk színvonalát, környezetvédelmi teljesítményünket, valamint kialakított integrált irányítási rendszerünket.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti minőség és környezetközpontú irányítási rendszerek működtetésével és fejlesztésével hozzájárulunk ahhoz, hogy a társaságunk nyereségesen működjön, fejlődjön és elismertsége egyre szélesebb körben megvalósuljon. A megfogalmazott minőségi és környezeti célok teljesülését és a megrendelői elégedettség tapasztalatait rendszeresen figyelemmel kísérjük és új célok megfogalmazásával segítjük az integrált irányítási rendszerünk fejlesztését. Mindezek alapján célunk hogy a társaság megőrizze és növelje elismert pozícióját a hazai piacon, tevékenységünk mértékadó legyen az gépgyártás, szerelés és felújítás területén.

 

Nyíregyháza, 2017. 10.01.

Nagy András

ügyvezető